Rådgivning, sikkerhed

En sikkerhedsplan er et af de vigtigste værktøjer i planlægningen.

RF Experience rådgiver om event-sikkerhed på flere niveauer, herunder:

  • I den afdækkende fase, hvor rammerne for begivenheden skal skitseres, vurderer vi, om arrangementet kan afvikles sikkert i den tænkte kontekst
  • I planlægningsfasen, hvor vi blandt andet rådgiver om kapacitet og evt. nødvendige sikkerhedstiltag
  • I forhold til myndighedsdialog og efterlevelse af gældende love og retningslinjer
  • I forhold til udregning af behov for sikkerheds- og værtspersonale
  • Inden for adfærdsdesign og evt. midlertidig indretning af rum og plads
  • Vi udformer de endelige sikkerhedsplaner for arrangementet

Sikkerhedsplan
En sikkerhedsplan er et af de vigtigste værktøjer i planlægningen. En sikkerhedsplan bør indeholde risikovurdering, sikkerhedsprocedurer og beredskabsplan, men bør også klart signalere værdier bag arrangementet samt tydeliggøre, hvilke overvejelser der er gjort i forbindelse med planlægningen.

RF Experience har rig erfaring med at udfærdige sikkerhedsplaner til events og har bl.a. lavet planer til festivaler, politiske møder, tv-shows og koncerter.