Rådgivning, det bæredygtige køkken

RF Experience rådgiver om valg af mad og drikkevarer og har stor erfaring i at rådgive om bæredygtige løsninger.

Det bæredygtige køkken handler både om arten af mad og drikke, og om valget af leverandører. Men også om forståelse for målgruppens behov og styring af gæsternes flow ift. forplejning, så man kan undgå madspild.

Rådgivning: bæredygtigt køkken
Vi rådgiver og hjælper med bl.a. trinvis omlægning til mad med en bæredygtig profil gennem f.eks. 

  • Udvikling af klimavenlige retter tilpasset jeres målgruppe
  • Udregning af behov for mad og drikke ift. antal af gæster
  • Håndtering af spidsbelastningsperioder med blik for reduktion af madspild
  • Valg af leverandører, der f.eks. kan bidrage til reduktion af CO2-udledning eller sikre økologiske produkter
  • Valg af genanvendeligt engangsservice mv.

Vi rådgiver lige så gerne om de første små skridt frem mod en bæredygtig madprofil, som vi deltager i at skabe en samlet ambitiøs bæredygtig mad- og drikkeløsning for jer. 

Der behøver ikke være øgede omkostninger forbundet med at omlægge til mere bæredygtige drikke og fødevarer. Hvis man anskuer omlægningen som en helhedsløsning, der bl.a. kan inkludere affaldssortering, madspild og pantløsninger, kan vi ofte inden for samme økonomiramme gøre jeres tidligere løsninger mere bæredygtige.