Rådgivning, bæredygtige events

RF Experience hjælper jer med at gøre både store og små arrangementer mere bæredygtige – fx konferencer, festivaler og sportsbegivenheder.

Det er en udvikling at blive bæredygtig, og jo mere helhedsorienteret I kan gå til jeres indsats, desto mere bæredygtig har I mulighed for at blive. For bæredygtighed handler om mange ting – men især om at skabe en sammenhængende indsats, som tager miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn i udviklingen og i løsningerne.

For hvad nytter det at arbejde med genanvendeligt plast, hvis der ikke er optimale sorteringsløsninger eller aftagere af affaldet? Hvad nytter det at opfordre gæster til at foretage bæredygtige valg, hvis de ikke føler sig som en del af fællesskabet og ansvar for den oplevelse, de er en del af?

Typisk rådgiver vi inden for:

  • Opbygning, produkt- og materialevalg: Live-events er ofte bygget op midlertidigt, og det stiller særlige krav til opbygning og materialevalg. Materiale- og produktvalg samt design af f.eks. scener og rum skal ske med øje for de fysiske omgivelser, og at materialer skal genbruges igen og igen, men også med forståelse for, at affald skal indsamles og genanvendes.
  • Affaldshåndtering: Vi analyserer, hvordan der kan skabes sammenhæng mellem input (materialer, produkter osv.) og output (affald). Vi designer hele processen fra affaldsløsningerne hos boder og publikum til afsætning af de sorterede fraktioner.
  • Forplejning: En god madoplevelse afspejler, hvad der sker på madscenen. Vi prioriterer og sammensætter som udgangspunkt økologiske madoplevelser, for det handler om at skåne naturen og beskytte biodiversiteten. Vi vejleder allerede eksisterende madudbydere og leverandører i at omlægge til økologi.
  • Fællesskab og adfærd. Deltagernes forståelse af deres egen rolle i begivenheden er afgørende. Vi har solid erfaring med at skabe bæredygtige og inkluderende fællesskaber for at kunne skabe de adfærdsændringer, der er vigtige ift. at gøre bæredygtige løsninger til et fælles anliggende.
  • Helhedsløsninger: Vi laver en kortlægning af hele jeres arrangement. Hvordan kan I udvikle jer i en mere bæredygtig retning, hvor er de lavthængende frugter, de største potentialer, hvad er barriererne, hvad kræver udviklingen (ressourcer og andre input), hvem kan hjælpe jer (partnere)?
  • Endelig arbejder vi ofte med workshops, hvor vi inspirerer medarbejdere til, hvordan de på baggrund af deres praktiske erfaringer kan arbejde med bæredygtighed.

At skabe bæredygtige events er en lang og spændende rejse. Vi rådgiver og bidrager til både de første små, men vigtige bæredygtige løsninger, og til de store, helhedsorienterede analyser og løsninger baseret på effektmålinger.