Tilgængelighed: Handicapløsninger

Vi har fokus på at sikre mangfoldigheden. For os drejer det sig om at sikre, at så mange som muligt føler sig inviteret ind i fællesskabet og får en god oplevelse.

RF Experience har solid erfaring med at skabe plads- og rumdesign samt event-pladser, hvor der er taget hensyn til mennesker med funktionsnedsættelser. Vores udgangspunkt er altid, at rum og pladser skal indrettes sådan, at også mennesker med funktionsnedsættelser kan deltage i begivenheder og fællesskaber.

Få tiltag som f.eks. ramper og handicaptoiletter kan sammen med en vifte af små tiltag som skiltning gøre forskellen for mange medborgere.

Vi rådgiver typisk inden for:

  • Opbygning af podier og ramper, der sikrer udsyn for de få uden at genere de mange
  • Kapacitetsudregning, hvor der bl.a. er taget højde for ledsagere og hjælpemidler
  • Indretning af p-pladser og tilkørselsmuligheder
  • Sanitet, hvor der tages højde for øget tilgængelighed
  • Skiltning, der gør information tilgængelig (både ift. f.eks. synsnedsættelse og i forhold til højde på læsevinkler.)
  • Indretning af boder og spiseområder mv.
  • Særlige “stille-områder”, hvor man kan søge pauser fra fællesskabet (kan være afgørende for såvel borgere med fysiske som psykiske funktionsnedsættelser)

Vi har fokus på at sikre mangfoldigheden. For os drejer det sig om at sikre, at så mange som muligt føler sig inviteret ind i fællesskabet og får en god oplevelse.