Fleksible byrum og pladsdesign

Vores rådgivere er bl.a. eksperter i byrumsdesign og landskabsarkitektur, crowd management, akustik, borgerinddragelse, renovation og bæredygtighed.

Pladser til afvikling af event
Pladsdesign kan på en og samme tid skabe optimale rammer om det daglige liv i byen og samtidig gøre det muligt let, sikkert og optimalt at samle mange mennesker omkring forskellige typer af aktiviteter. Vel og mærke med minimal belastning for det omkringliggende byrum i form af f.eks. støj fra musik eller snak, affald og færdsel.

Vores rådgivere er bl.a. eksperter i byrumsdesign og landskabsarkitektur, crowd management, akustik, borgerinddragelse, renovation og bæredygtighed. Deres rådgivning hviler på årtiers erfaring med etablering af midlertidige og permanente byrum, hvor der er fokus på store fællesskaber. 

Fleksible pladser
RF Experience fungerer også som rådgiver for de kommuner og byer, der ønsker at skabe plads- og rumdesign, som øger borgernes mulighed for at bruge arealerne hele året rundt. 

Sæsonernes skiften betyder, at byens rum anvendes forskelligt af differentierede målgrupper. Pladsen med byens skøjtebane er om sommeren stedet for udendørs restaurationer og markeder. En plads, der ligger tom og forladt hen i vinteren, kan transformere sig til byens mest besøgte badeområde om sommeren osv. Men er byrummet udnyttet fornuftigt til disse midlertidige skift? Vi rådgiver om, hvordan både permanente og midlertidige løsninger kan understøtte skift i anvendelse og brugergrupper, så pladsen hele året rundt kan skabe rum for forskellige fællesskaber.