Kompetencer

Det kaster en stor mængde viden og erfaring af sig at bygge en by med 130.000 indbyggere op fra en næsten bar mark hvert år. Det er udgangspunktet for de mange helhedsorienterede løsninger på komplekse opgaver, som RF Experience planlægger og afvikler for andre aktører året rundt.

Vores praktiske erfaring med events er vores største aktiv. Men hemmeligheden bag vores arbejdsmetode er, at vi er vant til at skabe løsninger, der går på tværs af faggrænser.

Vores landskabsarkitekter arbejder ofte sammen med vores sikkerhedskonsulenter. Sammen skaber de f.eks. sikre omgivelser og rammer.

Vores pladsdesignere arbejder ofte sammen med vores gastronomieksperter. Sammen skaber de deltager-flow, der gør det lettere at håndtere spidsbelastningsperioder ved mad og drikke-salg, og minimere madspild.  

Vores montører arbejder ofte sammen med vores etnologer og designere. Sammen udtænker de adfærdsregulerende design, der skaber sikker og tryg bevægelsesfrihed på begrænsede arealer.  

Vores projektledere arbejder ofte sammen med vores el-team og vores kunst-kuratorer og musikbookere. Sammen skaber de helhedsløsninger på scenerne, nye performancerum osv. osv.

Vi har faguddannede specialister tilknyttet alle områder.

Vi sætter en ære i altid at have fokus på samarbejde både mellem forskellige højtspecialiserede fagkompetencer, med kunden og gerne med deltagerne i begivenheden.

Vores erfaring er, at de bedste løsninger opnås i fællesskaber gennem inkluderende samarbejde.