RF EXPERIENCE ER EN DEL AF DEN ALMENNYTTIGE VIRKSOMHED ROSKILDE FESTIVAL-GRUPPEN

RF Experience er betegnelsen for den del af Roskilde Festival-gruppens arbejde, der sætter viden og kompetencer fra arbejdet med Roskilde Festival i spil i andre sammenhænge.

Roskilde Festival-gruppen er førende i Nordeuropa inden for større og komplekse eventløsninger med fokus på udvikling, kreativitet, kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed. I RF Experience udvikler, skaber og understøtter vi store musik-, sports- og kulturarrangementer, festivaler og events med særligt fokus på oplevelsesdesign og helhedsoplevelser.

Vi er en almennyttig virksomhed og det almennyttige – medmenneskelighed, tillid og åbenhed og ønsket om at gøre en forskel – er også gennemgående for den måde, vi arbejder på. Vi har en ambition om at udvikle fællesskaber, der flytter mennesker gennem kunst, kultur, bæredygtighed og aktiv deltagelse.

Derfor sætter vi også en ære i at være en aktiv medspiller for vores kunder i alle dele af arbejdsprocessen – fra idéudvikling og planlægning, over eksekvering og afvikling, til rapportering og dokumentation. Fordi det er vores erfaring, at de bedste oplevelser udvikles og skabes i fællesskab.

Jacques Holst ©

Del af Roskilde Festival-gruppen

RF Experience er del af den almennyttige virksomhedsparaply Roskilde Festival-gruppen.

Festival-gruppen består af Foreningen Roskilde Festival, der arrangerer Roskilde Festival, Fonden Roskilde Festival, der samler alt det, vi laver, når vi ikke laver Roskilde Festival, og Roskilde Kulturservice, der er et administrationsselskab, hvor alle medarbejdere er ansat.

Uanset hvad vi laver, er formålet det samme: at støtte humanitært og kulturelt almennyttigt arbejde med særligt fokus på børn og unge.

Læs mere om Roskilde Festival-gruppen, vores værdier og donationer, hvordan vi arbejder og aktuelle jobmuligheder.

roskildefestivalgruppen.dkroskildefestivalgruppen.dk