Kursus: Konflikthåndtering i nattelivet

Formål
Når du arbejder med Crowd Safety, er der øget risiko for at du inddrages i konflikter. Dette kan være alt fra utilfredse gæster til fysiske overgreb eller trusler herom rettet mod dig selv eller andre gæster. Det er derfor vigtigt, at du har stor forståelse for, hvordan positiv dialog og hurtig indsats kan mindske risikoen for, at konflikter udvikler sig. Ligeledes er det vigtigt, at du kender til lovgrundlaget for dine handlinger, såfremt du bliver sat i en situation, hvor det må forventes, at du handler. Der lægges stor vægt på, at Crowd Safety-medarbejderen først og fremmest er til stede for at skabe tryghed og bidrage til, at gæsterne får en god oplevelse.

Målgruppe
Sikkerhedspersonale barpersonale, garderobepersonale og andre funktioner, der har en værtsrolle i forhold til gæster.

Undervisningsform
Dette kursus har stor fokus på erfaringsudveksling og dialog om oplevede og tænkte eksempler. Teorien gennemgås ved almindelig klasseundervisning, men der drages hele tiden paralleller til eksempler, som kursisterne har oplevet eller kan komme til at opleve for at sætte teorien i relation til praksis.

Indhold

  • Introduktion til konfliktens definition og psykologi
  • Gennemgang af konflikttrappen
  • Uddannelse i menneskers handlemønstre
  • Uddannelse i læringsmodeller for at sikre udvikling og forbedring efter inddragelse i en konflikt
  • Gennemgang og træning i brug af effektiv kommunikation, herunder aktiv lytning, bekræftelse, ens forståelse, levering af budskab og fleksibilitet
  • Undervisning i ikke konfliktskabende adfærd
  • Forståelse af begrebet hjemmel
  • Forståelse af Grundlovens principper om frihedens ukrænkelighed
  • Forståelse for straffelovens bestemmelser om nødværge og nødret
  • Kendskab til ordensbekendtgørelsen
  • Gennemgang af retsplejelovens bestemmelser vedrørende civil anholdelse
  • Undervisning i forskellen på politiets og Crowd Safety-medarbejderens tilgang til magtanvendelse
  • Kendskab til straffelovens bestemmelser om f.eks. vold og hærværk
  • Kendskab til kursistens pligt til at handle, samt vidne
  • Gennemgang af den røde konflikts psykologi
  • Fokus på sikkerhedsværtens egen påvirkning på en konflikt, i forhold til udstråling og adfærd og læren om afstand
  • Introduktion til frigørelsesprincipper og fremtoning ved indsats
  • Kendskab til formation, makkermetoder og gruppeindsats
  • Viden om, hvordan man bedst hjælper personer eller kollegaer, der befinder sig i en tilspidset situation

Sted og pris
Vi kommer gerne ud til jer og afholder kurset. Der kan også være mulighed for, at vi lægger lokaler til enten på vores hovedkontor i Roskilde eller på kontor i København.