Brug os som samskabende partner

RF Experience indgår ofte som samarbejdspartner i forbindelse med store events og arrangementer.

På baggrund af stærke arbejdsmetoder og årtiers erfaring fastholder vi gennem alle projektets faser et fokus på den samlede helhedsoplevelse.  

Fra ide over etablering til afvikling
I idefasen påtager vi os ansvar for sammen med jer at kvalificere ideerne. Hvilken oplevelse ønsker I at skabe? Hvilke elementer skaber samlet den bedst mulige oplevelse? Hvilken økonomi er til rådighed, og hvilken økonomisk ramme er der behov for? Er der behov for at supplere ressourcerne, og hvad er i så fald mulighederne? 

I etableringsfasen påtager vi os den samlede projektledelse eller ledelsesansvaret for dele af opgaverne inden for planlægning af produktionen: Hvordan skal plads- og rumdesign være? Skal vi udarbejde visualiseringer og plantegninger til brug for opbygning? Vi bidrager til at udvælge det rigtige kunstneriske program, udfærdige sikkerhedsplaner, udvælge og opbygge scener eller podier. Vi bidrager også til valg af de rigtige leverandører. Ligesom vi hjælper med at udpege logistikløsninger lige fra el, og hegn til akustik og sanitet.

I afviklingsfasen stiller vi eget materiel til rådighed, f.eks. hegn, toiletter, el- og vvs-løsninger, telte, indgangsområder og scener. Ligesom vi deltager efter behov med personale til mange af de opgaver, der skal løses for at skabe den bedst mulige oplevelse, der både er sikker for deltagerne og afviklet korrekt inden for/under hensyntagen til de gældende regler og vejledninger.