Har du styr på retningslinjer og krav til genåbning?

Kontakt os for en gennemgang af rum og arealer

Står I over for en genåbning af virksomheden, offentlige eller private rum og pladser inde eller ude? Vi kan hjælpe jer med at forstå, hvordan I overholder myndighedernes retningslinjer, og skaber tryghed for dem, der skal vende tilbage lokalerne eller områderne.

På tre timer går vi arealet igennem sammen med jer og ser på:

Kapacitetsberegning
Vores fagkyndige sikkerhedseksperter gennemgår rummet eller pladsen med jer og beregner det antal personer, der i følge retningslinjerne må opholde sig på arealet. Er der særlige stedsspecifikke udfordringer i forhold til det forventede antal personer, udpeger vi samtidig disse.

Bevægelsesmønstre og adfærd
Vi har både etnologer og arkitekter med speciale i menneskers adfærdsmønstre på vores team, og sammen med jer kortlægger vi, hvordan vi forventer personer vil bevæge sig rundt på arealet, og om det harmonerer med krav om afstand.

Indretning af rum
Vi er eksperter i pladsdesign og trænede i at se, hvordan et areal kan indrettes, så retningslinjer overholdes, samtidig med at stedet er rart og indbydende.

Skiltning og anvisninger
Vi undersøger om skiltning eller tydelige anvisninger vil være en hjælp for jer i forhold til overholdelse af retningslinjer om afstand og hygiejne.

Køhåndtering
Vi er vant til at håndtere menneskemængder og kødannelse, og vi kan komme med forslag til, hvordan I skaber en positiv oplevelse for dem, der venter og sikrer afstand, hvor mange mennesker samles.

Hygiejne
Vi undersøger, hvor der er behov for ekstra fokus på hygiejne og kommer med forslag til, hvordan det kan implementeres. Vi kan også tilbyde leje af alle former for sanitære løsninger.

Tryghed
Vores eksperter i sikkerhed og psykologi rådgiver om, hvordan I kan skabe ekstra tryghed for de personer, der skal benytte arealet. 

Vi sender vores anbefalinger

Anbefalingerne samler vi i en kort skriftlig oversigt, som I har dagen efter besøget. Denne vil indeholde en gennemgang af, hvor I allerede lever op til retningslinjerne, hvor I bør sætte ind for at leve op til disse samt forslag til, hvor I kan overveje at iværksætte yderligere foranstaltninger for at skabe ekstra tryghed.

I RF Experience er vi eksperter i indretning af midlertidige pladser og rum. Vores rådgivere har både fagspecifik akademisk uddannelse og adskillige års praktisk erfaring, både fra arbejdet med at lave Roskilde Festival og fra en lang række offentlige og private kunder. På det seneste har vi blandt andet hjulpet daginstitutioner og kulturinstitutioner med at blive klar til genåbning.

Vores gennemgang af rum og arealer koster 8.900 kroner.

Kontakt os for yderligere uforpligtende information:
safety@rfexperience.dk@rfexperience.dk
70 22 07 15