Kursus: Professionel certificering

Formål
Kurset udvikler deltagernes forståelse for arbejdet med crowd safety management.

Med afsæt i lovgivning og danske samt udenlandske vejledninger udvikles deltagernes forståelse for at skabe trygge begivenheder, hvor der er mange mennesker samlet.

Målgruppe
Personer der arbejder med planlægning eller godkendelse af sikkerhed ved begivenheder af alle størrelser og typer. Både myndigheder og private aktører kan drage nytte af kurset. Tidligere har vi blandt andet haft politi og brandmyndigheder samt en række eventarrangører blandt deltagerne.

Efter gennemførelse modtager deltagerne et professionelt certifikat. Kurset udbydes i samarbejde med engelske Mind Over Matter Consultancy, som er credit rated provider for et universitet og giver fem ECTS-point.

Undervisningsform
Hen over fem hele dage arbejdes der med flere af de essentielle temaer inden for crowd safety management. Vi tager udgangspunkt i den nyeste viden og teori på området og sammenholder teori med eksempler på praksis, så teorien konkretiseres. Hver kursusdag afsluttes med en mindre test.

Indhold:

  • crowd management-planlægning
  • lovgivning
  • risikovurdering
  • beredskabsplanlægning
  • publikumsbevægelser

Sted og pris:
Kurset afholdes i vores lokaler i Roskilde.
 
Prisen er 15.000,- eksl. moms per person.