Rådgivning

RF Experience Safety har års erfaring med at rådgive arrangører, sponsorer, bands, festivaler og spillesteder i eventsikkerhed og dokumentation. Vi baserer vores rådgivning på viden opnået på akademisk vis, og blander denne med praktisk erfaring.

Der findes meget få rådgivere i verden, der har en Bachelor i Crowd Safety Management, og derfor er det unikt at RF Experience Safety kan levere rådgivning baseret på denne akademiske grad. Vi uddanner vores rådgivere på Bucks New University i England. Dette universitet er internationalt anerkendt og er grundlægger af Center for Internationale Crowd Management og sikkerheds studier.

Sikkerhedsplan
En sikkerhedsplan er et af de vigtigste værktøjer til ens planlægning. En sikkerhedsplan bør indeholde risikovurdering, sikkerhedsprocedurer og beredskabsplanen, men bør også udstråle tonen af den måde man tænker og hvilke overvejelser der er gjort som en del af ens planlægning. RF Experience Safety har rig erfaring med at udfærdige sikkerhedsplaner til events, og har bl.a. lavet planer til festivaler, politiske møder, tv-shows og koncerter. Der benyttes internationalt anbefalede modeller og retningslinjer for at udfærdige den, og der lægges energi i at lave en plan som er operationelt brugbar og til at arbejde med.

Sparring
RF Experience Safety har flere kunder som løbende søger sparring og rådgivning omkring deres spillesteds, virksomheds eller festivals problemstillinger. Ved dette samarbejde holder RF Experience Safety sig opdateret med kundernes behov og ønsker, men lærer også deres mål grundigt at kende. Sparring kan handle om enkelte events, om udformning af spillesteder, om dokumentation eller blot om markedets udvikling. Som kunde hos RF Experience kan man få adgang til den nyeste viden på markedet og de bedste retningslinjer i branchen.